سنسور ضربان قلب سونتو

قابل استفاده با دستگاه های بدنسازی برای نمایش ضربان قلب و مجموعه ای از ساعت های سونتو:

Suunto Ambit, Ambit2, Ambit2 S, Ambit2 R, M1, M2, M4, M5, Quest, t3, t4 و t6

توضیحات

قابل استفاده با دستگاه های بدنسازی برای نمایش ضربان قلب و مجموعه ای از ساعت های سونتو:

Suunto Ambit, Ambit2, Ambit2 S, Ambit2 R, M1, M2, M4, M5, Quest, t3, t4 و t6

  • این ضربان سنج قلب با امبیت 3 سازگار نیست، برای این مدل باید از سنسور هوشمند ضربان قلب استفاده شود

خرید از روی واتساپ