بند ساعت سونتو اسنشیال طلایی

بند ساعت سونتو اسنشیال طلایی

بند های چرمی و برزنتی ساعت سونتو اسنشیال، برای همه مدل های این سری قابل استفاده هستند.
این بند مناسب برای دور مچ های 13 تا 22 سانتیمتر است.

بندهای لاکچری اسنشیال برای ساعت های سونتو سری های تراورز و تراورز آلفا و همچنین ساعت های سونتو کور سری کرش قابل استفاده هستند.
عرض این بندها 24 میلیمتر و مشابه عرض ساعت های سونتو سری های اسپارتان اسپرت بدون/با ضربان سنج قلب مچی، اسپارتان اسپرت بارو و سونتو 9 است.

توضیحات

بند ساعت سونتو اسنشیال طلایی

بند های چرمی و برزنتی ساعت سونتو اسنشیال، برای همه مدل های این سری قابل استفاده هستند.
این بند مناسب برای دور مچ های 13 تا 22 سانتیمتر است. بند گلد مناسب برای دور مچ های 13 تا 20 میلیمتر است

  • شما می توانید بسادگی بند را توسط دو عدد پیچ گوشتی سرتخت کوچک، بند ساعت را تعویض نمائید
  • بعضی از مدل ها همراه با پین و پیچ ارائه می شوند
  • بندهای چرمی از چرم نرم ایتالیایی ساخته شده اند